Trung Tâm Luyện Thi PTE Hàng Đầu Cho Người Việt Tại Úc

Hình thức học tại PTE PRO

Offline:

Các lớp học được tiến hành tại địa điểm và có trainer trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn học viên.

Các học viên cần chuẩn bị laptop và tai nghe khi học. Mặc dù có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng, song các thiết bị này sẽ khiến học sinh gặp khó khăn khi tương tác với giáo viên như chữ trên màn hình quá nhỏ hoặc không tương thích với phần mềm webinar.

Online:

Các lớp học được tiến hành online qua hệ thống webinar hiện đại, tương tác cao, có trainer trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn học viên.
Học viên sẽ tương tác trực tiếp với trainer trên lớp chứ không xem video thu hình sẵn.
PTE PRO cũng không làm live stream buổi dạy rồi cho học viên xem.

Các học viên cần chuẩn bị laptop. Mặc dù có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng, song các thiết bị này sẽ khiến học sinh gặp khó khăn khi tương tác với giáo viên như chữ trên màn hình quá nhỏ hoặc không tương thích với phần mềm webinar.

Quyền lợi của học sinh:

Học viên được phân chia vào các lớp dựa trên trình độ tiếng Anh hiện tại (dựa vào kết qua thi IELTS trước đó hoặc đánh giá online của trainer của PTE PRO).

Học viên có cơ hội sử dụng hệ thống mock test và practice test sát với bài thi thật.

Tất cả bài tập thực hành được tổ chức một cách hệ thống trên platform thi thử với hướng dẫn cụ thể.

Học viên được sửa lỗi các kỹ năng nói và viết trong giờ học.

Môi trường học có sự tương tác cao giữa trainer và học viên thông qua việc hỏi đáp và trao đổi kiến thức.

Tin tức

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.