Trung Tâm Luyện Thi PTE Hàng Đầu Cho Người Việt Tại Úc

Jonahlyn cần PTE 65+ = 7.0 IELTS để học nurse ở ÚC. Nhưng speaking luôn là điểm yếu của bạn.

Sau khi sử dụng tips của PTE PRO, điểm speaking của Jonahlyn tang từ 54 lên 88.

Tin tức

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.