Trung Tâm Luyện Thi PTE Hàng Đầu Cho Người Việt Tại Úc
canva-photo-editor (1)

Nguyệt Bùi có bằng Master of Social Work tại Flinders University.
Nguyệt đã dành được 90 PTE ngay lần thi đầu tiên. Kinh nghiệm giao tiếp với người bản xứ có được từ ngành học đã được Nguyệt áp dụng trong việc giải dạy tại PTE PRO và giúp ích rất nhiều cho học viên.

Tin tức

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.