Trung Tâm Luyện Thi PTE Hàng Đầu Cho Người Việt Tại Úc
55555555555

Người đồng sáng lâp PTE PRO. Mạnh có bằng Master of Professional Accounting từ RMIT và bằng MBA.
Là người đặt nền móng cho sự phát triển của PTE PRO, đưa ra định hướng phát triển platform và giúp học sinh cải thiện khả năng speaking như người bản xứ.

Tin tức

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.