Trung Tâm Luyện Thi PTE Hàng Đầu Cho Người Việt Tại Úc
5557

Hoàng Bùi là người đồng sáng lập PTE PRO. Cựu sinh viên cao học đại học Monash với 2 bằng thạc sĩ. Hoàng Bùi còn là một NAATI’s certified translator với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực dịch thuật.

Tin tức

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.