Trung Tâm Luyện Thi PTE Hàng Đầu Cho Người Việt Tại Úc

Danh sách khóa học

Student reviews

Đăng ký tư vấn

daria-nepriakhina-474558-unsplash-cp

Làm việc và định cư ở Úc

Khoá unlimited

Dành cho các bạn muốn đạt mục tiêu từ 50 PTE (6.0 IELTS) cho đến 79 PTE (8.0 IELTS)

Yêu cầu đầu vào: trình độ tương đương 5.0 IELTS overall.

Nếu các bạn chưa có điểm tiếng tiếng anh thì cần được PTE PRO đánh giá trình độ. (Xin nhấn vào đây để chat qua Facebook với trainer của PTE PRO)

Các yếu tố của khoá unlimited:

 • Độ dài khoá học: không giới hạn cho đến khi học viên đạt mục tiêu
 • Số lớp học: không giới hạn
 • Thời gian 6:00-8:00h tối, 8:30-10:30h tối (giờ Melbourne/Sydney), 7:30-9:30h tối (giờ VN)
 • Linh hoạt trong thời gian học
 • Được quyền sử dụng Practice tests và Full mock test
 • Được cung cấp tài liệu học online
 • Được sử dụng hệ thống platform thi thử online
 • Được dạy tất cả các kỹ thuật và chiến thuật thi hiệu quả
 • Được tham gia Student group
 • Nhận được sự hỗ trợ trailer trong và ngoài lớp học
 • Được xem video thu hình các buổi học
 • Có thể đăng ký học thử Học phí: 600 AUD

Khoá Semi-unlimited

Dành cho các bạn muốn đạt mục tiêu từ 50 PTE (6.0 IELTS) cho đến 79 PTE (8.0 IELTS)

Yêu cầu đầu vào: trình độ tương đương 5.0 IELTS overall.

Nếu các bạn chưa có điểm tiếng tiếng anh thì cần được PTE PRO đánh giá trình độ. (Xin nhấn vào đây để chat qua Facebook với trainer của PTE PRO)

Các yếu tố của khoá Semi-unlimited:

 •  Độ dài khoá học: 1 tháng
 • Số lớp học: 20 buổi
 • Thời gian 6:00-8:00h tối, 8:30-10:30h tối (giờ Melbourne/Sydney) 7:30-9:30h tối (giờ VN)
 • Linh hoạt trong thời gian học
 • Được quyền sử dụng Practice tests và Full mock test
 • Được cung cấp tài liệu học online
 • Được sử dụng hệ thống platform thi thử online
 • Được dạy tất cả các kỹ thuật và chiến thuật thi hiệu quả
 • Được tham gia Student group
 • Nhận được sự hỗ trợ trailer trong và ngoài lớp học
 • Được xem video thu hình các buổi học
 • Có thể đăng ký học thử
 • Học phí: 300 AUD

Khoá học Premium

Dành cho các bạn muốn đạt mục tiêu từ 50 PTE (6.0 IELTS) cho đến 79 PTE (8.0 IELTS)

Yêu cầu đầu vào: trình độ tương đương 5.0 IELTS overall.

Nếu các bạn chưa có điểm tiếng tiếng anh thì cần được PTE PRO đánh giá trình độ. (Xin nhấn vào đây để chat qua Facebook với trainer của PTE PRO)

Với học viên chưa đáp ứng được trình độ của khoá premium thì cần học thêm 1 khoá dự bị

Các yếu tố của khoá unlimited:

 • Độ dài khoá học: không giới hạn cho đến khi học viên đạt mục tiêu
 • Số lớp học: không giới hạn
 • Số lớp học 1-1 riêng với trainer: 6 buổi
 • Thời gian: 6:00-8:00h tối, 8:30-10:30h tối (giờ Melbourne/Sydney), 7:30-9:30h tối (giờ VN)
 • Linh hoạt trong thời gian học
 • Được quyền sử dụng Practice tests và Full mock test
 • Được cung cấp tài liệu học online
 • Được sử dụng hệ thống platform thi thử online
 • Được dạy tất cả các kỹ thuật và chiến thuật thi hiệu quả
 • Được tham gia Student group
 • Nhận được sự hỗ trợ trailer trong và ngoài lớp học
 • Được xem video thu hình các buổi học
 • Có thể đăng ký học thử
 • Học phí: 1000 AUD

Khoá 30+

Dành cho các bạn muốn đạt mục tiêu từ 30 PTE (4.5 IELTS) cho đến 42 PTE (5.5 IELTS) overall.

Yêu cầu đầu vào: trình độ tiếng anh phổ thông

Các yếu tố của khoá 30+:

 • Độ dài khoá học: linh hoạt
 • Số lớp học: linh hoạt
 • Thời gian: 8:00-10:00h tối (giờ VN)
 • Được quyền sử dụng Practice tests và Full mock test
 • Được cung cấp tài liệu học online
 • Được sử dụng hệ thống platform thi thử online
 • Được dạy tất cả các kỹ thuật và chiến thuật thi hiệu quả
 • Được tham gia Student group
 • Nhận được sự hỗ trợ trailer trong và ngoài lớp học
 • Được xem video thu hình các buổi học
 • Có thể đăng ký học thử
 • Học phí: Liên hệ với PTE PRO để biết thêm

Định cư ở New Zealand

Khoá Unlimited

Dành cho các bạn muốn đạt mục tiêu từ 50 PTE (6.0 IELTS), 58 PTE (6.5 IELTS) và cao hơn nữa

Yêu cầu đầu vào: trình độ tương đương 5.0 IELTS overall.

Nếu các bạn chưa có điểm tiếng tiếng anh thì cần được PTE PRO đánh giá trình độ. (Xin nhấn vào đây để chat qua Facebook với trainer của PTE PRO)

Với học viên chưa đáp ứng được trình độ của khoá unlimited thì cần học thêm 1 khoá dự bị

Các yếu tố của khoá unlimited:

 • Độ dài khoá học: không giới hạn cho đến khi học viên đạt mục tiêu
 • Số lớp học: không giới hạn
 • Thời gian: 8:00-10:00h tối và 10:30-12:30h tối (giờ New Zealand), 7:30-9:30h tối (giờ VN)
 • Linh hoạt trong thời gian học
 • Được quyền sử dụng Practice tests và Full mock test
 • Được cung cấp tài liệu học online
 • Được sử dụng hệ thống platform thi thử online
 • Được dạy tất cả các kỹ thuật và chiến thuật thi hiệu quả
 • Được tham gia Student group
 • Nhận được sự hỗ trợ trailer trong và ngoài lớp học
 • Được xem video thu hình các buổi học
 • Có thể đăng ký học thử
 • Học phí: 660 NZD

Du học

Khoá unlimited

Dành cho các bạn muốn đạt mục tiêu 50 PTE (6.0 IELTS), 58 PTE (6.5 IELTS) và 65 PTE (7.0 IELTS)

Yêu cầu đầu vào: trình độ tương đương 5.0 IELTS overall.

Nếu các bạn chưa có điểm tiếng tiếng anh thì cần được PTE PRO đánh giá trình độ. (Xin nhấn vào đây để chat qua Facebook với trainer của PTE PRO)

Với học viên chưa đáp ứng được trình độ của khoá unlimited thì cần học thêm 1 khoá dự bị

Các yếu tố của khoá unlimited:

 • Độ dài khoá học: không giới hạn cho đến khi học viên đạt mục tiêu
 • Số lớp học: không giới hạn
 • Thời gian 2:00-4:00h chiều, 4:30-6:30 tối và 7:30-9:30h tối (giờ VN)
 • Linh hoạt trong thời gian học
 • Được quyền sử dụng Practice tests và Full mock test
 • Được cung cấp tài liệu học online
 • Được sử dụng hệ thống platform thi thử online
 • Được dạy tất cả các kỹ thuật và chiến thuật thi hiệu quả
 • Được tham gia Student group
 • Nhận được sự hỗ trợ trailer trong và ngoài lớp học
 • Được xem video thu hình các buổi học
 • Có thể đăng ký học thử
 • Học phí: 10 triệu 8
Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.