Trung Tâm Luyện Thi PTE Hàng Đầu Cho Người Việt Tại Úc
4-30-CH-Rubber-stamp-Approved

Thời hạn sử dụng của PTE là bao lâu?

Thời hạn sử dụng của PTE là 2 năm cho các mục đích thông thường. Riêng đối với mục đích nhập cư và đánh giá kỹ năng nghề nghiệp (skill assessment) tại Úc thì hạn sử dụng của PTE là 3 năm.

Tin tức

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.