Trung Tâm Luyện Thi PTE Hàng Đầu Cho Người Việt Tại Úc
3d render of a rubber stamp showing "passed " on the white background

Điểm số PTE được tính ra sao?

Thang điểm của PTE là từ 10 đến 90 điểm, với 10 là điểm số thấp nhất thí sinh có thể đạt được.

Điểm số PTE có thể được quy đổi sang IELTS và TOEFL như dưới đây:

Ví dụ về bảng điểm:

Xem thêm:

https://pearsonpte.com/the-test/about-our-scores/understand-your-scores/

Tin tức

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.