Trung Tâm Luyện Thi PTE Hàng Đầu Cho Người Việt Tại Úc
17635233_10158597508360624_5611595753525923645_o

Cấu trúc bài thi PTE như thế nào?

Bài thi PTE bao gồm 4 kỹ năng Speaking, Writing, Reading và Listening được tiến hành 100% trên máy tính. Mỗi kỹ năng bao gồm nhiều dạng câu hỏi. Có tổng cộng 20 dạng câu hỏi cho toàn bộ bài thi được chia làm 3 phần. Tổng thời gian thi dao động từ 2 tiếng 30 phút đến hơn 3 tiếng. Xem thêm tại đây: https://pearsonpte.com/the-test/format/

Các dạng câu hỏi sẽ đánh giá toàn diện khả năng sử dụng ngôn ngữ của thí sinh. Các câu hỏi bao quát nhiều phạm vi lĩnh vực học thuật cũng như các vấn đề trong cuộc sống.

Khác với IELTS, 4 kỹ năng của PTE có sự liên quan chặt chẽ với nhau. Các dạng câu hỏi của 1 kỹ năng có thể cộng điểm cho các kỹ năng khác. Do đó, thí sinh có thể dùng những kỹ năng mạnh đề bù điểm cho các kỹ năng yếu.

Tin tức

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.